Quiz and Irish Night in Strule Arts Centre

26th November 2021

PLEASE NOTE: This article is over 1 year old and may not contain the most up-to-date information.

Fermanagh and Omagh District Council’s annual Tráth na gCeist agus Cóisir na Nollag/Quiz and Irish Night will take place in Strule Arts Centre, Omagh on Thursday 9 December at 7:30pm.

This event marks the end of the Council’s current term of Irish language, singing in Irish and sean-nós dancing classes that has been taking place in the arts centre since September. The evening will consist of an hour long quiz followed by music from Declan O’Kane, Eugene Moore and songs from Ceoltóirí na hÓmaí.

This is a free event that is open to everyone, but places must be booked in advance. This can be done at ww.struleartscentre.co.uk or Tel 028 82247831.

Irish language classes and activities will resume in Strule Arts Centre on Wednesday 19 January. See www.struleartscentre.co.uk or Tel 028 82247831 for details.

Tráth na gCeist agus Oíche Ghaelach in Ionad Ealaíne na Sruthaile

Beidh Tráth na gCeist agus Cóisir na Nollag ar siúl in Ionad Ealaíne na Sruthaile, An Ómaigh Déardaoin 9 Nollag ar 7:30i.n.

Clabhsúr na ranganna Gaeilge, amhránaíochta agus damhsa ar an sean-nós a bhí ar siúl san Ionad Ealaíne gach seachtain le trí mhí anuas a bheas á gceiliúradh ar an ócáid seo.

Tráth na gCeist ar feadh uair an chloig, ceol leis na sárcheoltóirí Declan O’ Kane agus Eugene Moore agus amhráin ó cheoltóir na hÓmaí a dhéanfaidh ardoíche shiamsaíochta den ócáid.

Beidh saorchead isteach agus fáilte roimh gach duine chuig an imeacht seo ach ní mór áit a chur in áirithe roimh ré. Is féidir sin a dhéanamh ag ww.struleartscentre.co.uk or Tel 028 82247831.

Cuirfear tús leis na ranganna agus gníomhaíochtaí Gaeilge an athuair in Ionad Ealaíne na Sruthaile Dé Céadaoin 19 Eanáir. Gach eolas le feiceáil ag www.struleartscentre.co.uk nó trí glaoch a chur ar an uimhir 028 82247831.