Irish Language Radio Programme Launch and Talk in Strule Arts Centre

29th January 2019

Fermanagh and Omagh District Council will host the launch of an Irish language radio programme in the Strule Arts Centre on Thursday 14 February 2019 at 7:30 pm.

The programme, which has been produced by the Council’s Irish language officer with financial support from Conradh na Gaeilge (the Gaelic League), tells the story of how a young Irish teacher called Máirtín Ó Gacháin came from Co Mayo to Dromore, Co Tyrone to work as a teacher between 1904 to 1908.

This was part of the Gaelic League’s Irish Ireland movement of the time.

The launch of the radio programme will be followed by a short talk by Nollaig Mac Congáil professor emeritus of the National University of Ireland, Galway on the history of the Gaelic League, which was founded in 1893.  In his talk Professor Mac Congáil will outline the origins of the movement, discuss its aims and objectives, its way of working and its influence until WW1.

This is a free event. Everyone welcome.

For further information on this event or any of Fermanagh and Omagh District Council’s Irish language events please contact the Council’s Irish Language Development Officer, Kevin Goodwin, by phoning 0300 303 1777 or by e-mailing kevin.goodwin@fermanaghomagh.com.

Seoladh Chlár Raidió agus Caint in Ionad Ealaíne na Sruthaile

Seoladh Chlár Raidió agus Caint in Ionad Ealaíne na Sruthaile

Seolfar clár raidió atá déanta i nGaeilge ag Comhairle Fhear Manach agus na hÓmaí in Ionad Ealaíne na Sruthaile, An Ómaigh Déardaoin 14 Eanáir 2019 ar 7:30 i.n. Rinneadh an clár seo le tacaíocht airgid ón Chomhairle agus ó Chonradh na Gaeilge.

Insionn an clár scéal Mháirtín Uí Gacháin fear óg ó chontae Mhaigh Eo a tháinig go dtí an Droim Mór mar thimire taistil de chuid Conradh na Gaeilge idir na blianta 1904 is 1908.  Tharla sé seo mar pháirt de ghluaiseacht na heagraíochta sin ar son na Gaeilge ag an am sin.

I ndiaidh seoladh an chláir raidió tabharfaidh an t-ollamh emeritius Nollaig Mac Congáil ó Ollscoil na hÉireann, Gaillimh caint ghearr ar stair Chonradh na Gaeilge, a bunaíodh sa bhliain 1893.  Ina chuid cainte beidh an tOllamh Mac Congáil ag díriú aird ar na fáthanna a bunaíodh Conradh na Gaeilge, ag amharc ar cén fáth go raibh gá lena leithéid de ghluaiseacht, ag plé a chuid aidhmeanna agus an dóigh ar fheidhmigh sé agus ar éirigh leis go dtí an Chéad Chogadh Domhanda.

Saor cead isteach a bheas ann chuig an imeacht seo a bhfuil fáilte roimh gach duine chuige.

Tuilleadh eolais ar an imeacht seo nó imeachtaí Gaelacha ar bith de chuid Chomhairle Fhear Manach agus na hÓmaí ar fáil ó Oifigeach na Gaeilge na Comhairle CaoimhínGoodwin ach glaoch a chur ar 0300 303 1777 nó r-phost a chur chuig kevin.goodwin@fermanaghomagh.com