Council hosts End of Year Irish Oral Exam and Celebratory night

8th June 2018

Fermanagh and Omagh District Council’s annual end of year Irish Oral Exam and Celebratory event will take place in Strule Arts Centre on Wednesday 13 June. The oral exam will take place between 6 pm and 8 pm and anyone interested in undertaking it can do so simply by turning up on the night.

Successful participants will have the opportunity on the night to purchase the “couple of focal” badge, or a silver or gold fáinne depending on the proficiency in the language that they demonstrate in the exam.

An evening of music, song and dance will follow at the conclusion of the oral exam provided by Declan O’ Kane, Ray Moore and friends. This concludes Fermanagh and Omagh District Council’s programme of events and is open to everyone. Admission is free of charge.

For more information on either the Irish oral exam or the celebratory event, please contact kevin.goodwin@fermanaghomagh.com or tel 028 82247831.

 

Beidh seans ag daoine scrúdú béil sa Ghaeilge a dhéanamh mar pháírt d’imeacht cheiliúrtha dheireadh na bliana a bheas ar siúl in Ionad Ealaíne na Sruthaile Dé Céadaoin 13 Meitheamh. Imeacht bliaintiúl é seo a eagraíonn Comhairle Fhear Manach agus na hÓmaí mar pháirt dá clár imeachtaí ar mhaithe leis an Ghaeilge a chur chun cinn.

Beidh seans ag daoine ar an oíche suaitheantas cúpla focal, fáinne airgid nó óir a cheannach dá réir leibhéal na Gaeilge atá acu. Ceol, amhrán agus damhsa a bheas ar siúl i ndiaidh an scrúdaithe le Deaglán Ó Catháin, Ray Moore agus cairde ann mar aoicheoltóirí.

Tabharfaidh an t-imeacht seo clár imeachtaí na Gaeilge Chomhairle Fhear Manach na hÓmaí chun críche don scoilbhliain seo. Beidh saorchead isteach ann agus fáilte roimh an huile dhuine chuige.

Le tuilleadh eolais a fháil ar an scrúdú béil nó ar an imeacht ceiliúrtha féin téigh I dteagmháíl le kevin.goodwin@fermanaghomagh.com nó cuir glaoch ar 028 82247831.

-Ends-