Seachtain na Gaeilge le Energia 2021

Cúlra

Féile idirnáisiúnta ina gceiliúrtar an Ghaeilge trí na healaíona, tríd an chultúr agus tríd an chruthaitheacht is ea Seachtain na Gaeilge le Energia.

Chun Seachtain na Gaeilge le Energia a chomóradh gach bliain, eagraíonn grúpaí agus eagraíochtaí raon éagsúil gníomhaíochtaí agus imeachtaí Gaeilge ón 1 Márta go dtí an 17 Márta.

Ag an fhéile, faigheann gach duine – idir chainteoirí líofa, fhoghlaimeoirí agus dhaoine a bhfuil cúpla focal acu – an deis chun taitneamh a bhaint as an Ghaeilge trí chlár imeachtaí siamsúla spraíúla.

Déanann grúpaí deonacha agus pobail, údaráis áitiúla, scoileanna, leabharlanna agus eagraíochtaí ceoil, spóirt, ealaíon agus cultúir imeachtaí agus gníomhaíochtaí a eagrú ina gceantar áitiúil do Sheachtain na Gaeilge le Energia.

Is teanga do chách í an Ghaeilge agus is imeacht do chách í Seachtain na Gaeilge le Energia – Bain Triail Aisti – Surprise Yourself!

Background to Seachtain na Gaeilge

Seachtain na Gaeilge le Energia is an international celebration of the Irish language through arts, culture and creativity.

To mark Seachtain na Gaeilge le Energia each year, groups and organisations organise a variety of Irish Language activities and events from 1-17 March.

The festival gives an opportunity for everyone to enjoy Irish, whether a fluent speaker, a learner or a cúpla focal through a programme of entertaining and fun events.

Voluntary and community groups, local authorities, schools, libraries, and music, sports, arts and culture organisations organise events and activities for Seachtain na Gaeilge le Energia in their local areas.

Irish is for everyone, Seachtain na Gaeilge le Energia is for everyone – Bain Triail Aisti – Surprise Yourself!


Seachtain na Gaeilge i bhFear Manach agus na Ómaí 2021

Beidh gach rud ón ár gclár Seachtain na Gaeilge 2021 ar ár leathanach Facebook  chomh maith le leathanach ag an grúpa pobail.

All elements of our Seachtain na Gaeilge 2021 programme will be hosted on our Facebook page as well as the Community Groups’ pages


Blas Gaeilge

1 i.n. Máirt 2ú Márta

Ar líne | Saor in aisce

Is réamh seisiún é seo le Gaeilge, agus féachtar an oidhreacht agus stair saibhir ag an teanga ar líne.

Taster session

1 pm Tuesday 2 March

online | Free

This is an introduction session to the Irish language, and will explore some of the rich heritage and history of the language online.

Clarú anseo /Register here 


Comórtas Ealaíona na Seamróg le CLG Seamróga Ros Liath 

Máirt 2ú Márta & Céadaoin 3ú Márta

Sa chomórtas seo beidh Seamróga Ros Liath agus St Tierney’s Primary school ag obair le chéile chun ealaíon, sport agus Gaeilge a nascadh le chéile.

Shamrock’s Art competition le CLG Seamróga Ros Liath

Tuesday 2 March & Wednesday 3 March

This competition will be run in partnership with Roslea Shamrocks and St Tierney’s Primary School joining art, sport and Gaeilge for a thoroughly enjoyable mix.

Roslea Shamrock’s Facebook


Oíche Ceoil agus Craic le Newtownbutler CCÉ

7 i.n. Céadaoin 3ú Márta

Ar líne | saor in aisce

Oíche lán le ceol agus craic a cur i láthair chun Seachtain na Gaeilge a chéiliúradh. Anois, suígh siar, lig do scíth agus bain sult as oíche mheasctha le ceol Ghaelach traidisiúnta, teanga labhartha agus cultúrtha.

Night of Music and Craic le Newtownbutler CCÉ

7 pm Wednesday 3 March

Online | free

A night filled with ceol agus craic to celebrate Seachtain na Gaeilge. Sit back, relax and enjoy a mixture of traditional Irish music, spoken language and culture.

Newtownbutler CCÉ Facebook


Mo Thuras Teanga -Sraith Cainteanna

7.30 i.n. Aoine 5ú Márta

Ar líne | saor in aisce

Plé faoi turas teanga ag foghlaimeoirí áitiúla ó Fhear Manach, Tír Eoghain agus Muineachán

My Language Journey -Sraith Cainteanna

7.30 pm Friday 5 March

Online | free

Discussion of the language journey of local learners from Fermanagh, Tyrone and Monaghan

Clarú / Register


Dianchúrsa /Intensive Day course

Satharn 6ú Márta

10.00 -4.00 i.n.

Ar líne £10

Bun rang, meán rang agus ard rang. Clarú anseo

Intensive Day Course

Saturday 6 March

10.00 -4.00 pm

Online £10

Beginner, intermediate and advanced classes. Register here


Biongó le Loch Mhic Ruairi GFC

7 i.n. Domhnach 7ú Márta

Ar líne | saor in aisce

Biongó ar líne le neart duaiseanna a fháil! tá sé fóirsteanach do gach aoisghrúpa agus ábaltacht.

Bingo with Loch Mhic Ruairi GFC

7 pm Sunday 7 March

Online | free

An online bingo with plenty of prizes to be won! Suitable for all age groups and abilities.

Loch Mhic Ruairí CLG Facebook


Gaeilge i dTír Eoghain -Sraith Cainteanna

7.30 i.n. Luan 8ú Márta

Ar líne | saor in aisce

Pléann Ciaran Prunty Stair Gaeilge i dTir Eoghain

Irish in Tyrone -Sraith Cainteanna

7.30 pm Monday 8 March

Online | free

Ciaran Prunty discusses the history of the Irish Language in Tyrone

Clarú / Register


Blas Gaeilge

1 i.n. Máirt 9ú Márta

Ar líne | Saor in aisce

Is réamh seisiún é seo le Gaeilge, agus féachtar an oidhreacht agus stair saibhir ag an teanga ar líne.

Taster session

1 pm Tuesday 9 March

online | Free

This is an introduction session to the Irish language, and will explore some of the rich heritage and history of the language online.

Clarú anseo /Register here 


Fear Manach agus Litríocht na Gaeilge go dtí 1800 -Sraith Cainteanna

7.30 i.n. Máirt 9ú Márta

Ar líne | saor in aisce

Pléann Dr. Nioclás Mac Cathmhaoil Fear Manach agus litríocht na Gaeilge go dtí 1800

Fermanagh and Literature before 1800 -Sraith Cainteanna

7.30 pm Tuesday 9 March

Online | free

Dr Nioclás Mac Cathmhaoil discusses Fermanagh’s links to Irish Language literature pre 1800

Clarú / Register


GAA Beo agus TG4: Comhrá le Mark Harte le An Charraig Mhór Naomh Colmcille CLG

8 i.n. Déardaoin 11ú Márta

Ar líne | saor in aisce

Beidh plé ag An Charraig Mhór Naomh Colmcille CLG le Mark Harte tráchtaire le TG4. Beidh an imeacht dátheangach agus beidh ceiliúradh Gaeilge agus an baint atá aici le spóirt agus tráchtaireacht.

GAA Beo agus TG4: A conversation with Mark Harte from An Charraig Mhór Naomh Colmcille CLG

8 pm Thursday 11 March

Online | free

An Charraig Mhór Naomh Colmcille CLG are having a panel discussion with Mark Harte, current commentator with TG4. The event will be bi-lingual and is a celebration of the Irish language and how it is used in commentary of sport.

An Charraig Mhór CLG Facebook


Lá Gaelach -An Droim Mór CLG

Satharn 13ú Márta

Ar líne

Lá Gaeilge lán le spraoi i nDroim Mhór. Tá sé oscailte do gach leibhéal ó úsáideoir ócáideach go líofa. Tá rud ar fáil do gach duine, fiú má tá tú úr leis an teanga nó úsáideoir ócáideach nó duine líofa!

Irish Day -An Droim Mór CLG

Saturday 13 March

Online

A fun all day Irish language event taking place in Dromore. It’s open to all levels from the casual to the liofa! There is something for everyone, whether you are new to the language, a casual learner or a pro!

An Droim Mór Facebook


Seisiún Ceoil le Belleek CCÉ

8.30 i.n. Satharn 13ú Márta

Ar líne | saor in aisce

Beidh ceol traidisiúnta, amhráin agus damhsa ag an seisiún sin ó ceoltóirí ag Cumann Comhaltas Beal Leice in Iar-bhFear Manach.

Music Session with Belleek CCÉ

8.30 pm Saturday 13 March

Online | free

This Seisiún includes traditional music, song and dance performed by members of Belleek CCÉ in West Fermanagh.

Belleek CCÉ Facebook


Oíche Gaelach le CLG Cill Náile Naomh Muire Cill na Laisreach

8.30 i.n. Satharn 13ú Márta

Ar líne | saor in aisce

Léiriú den saibhreas atá sa teanga, sna logainmneacha agus san oidhreacht na Gaeilge.

Irish Night with CLG Cill Náile Naomh Muire Cill na Laisreach

8.30 pm Saturday 13 March

Online | free

Showcase of the richness of the language in the placenames and in the heritage of the Irish Language.

Cill Náile CLG Facebook


Tráth na gCeist le Loch Mhic Ruairi GFC

7 i.n. Domhnach 14ú Márta

Ar líne | saor in aisce

Beidh Tráth na gCeist Gaeilge ar líne againn mar na tráth na gceist ar líne a bheith againn, agus beidh sé ag cur Gaeilge agus ár gcultúr a chur chun cinn.

Table quiz with Loch Mhic Ruairi GFC

7 pm Sunday 14 March

Online | free

A quiz to coincide with our virtual quizzes fortnightly however this one will be based on the promotion of the Irish Language and our culture.

Loch Mhic Ruairí CLG Facebook


Turas stairiúla an cheantair le Glór an Tearmainn

Historical tour of area with Glór an Tearmainn

Glór an Tearmainn Facebook


Logainmneacha le Northern Ireland Place Name Project -Sraith Cainteanna

7.30 i.n. Máirt 15ú Márta

Ar líne | saor in aisce

Pléann Tionscadail Logainmneacha Thuaisceart Éireann obair atá acu

The Northern Ireland Place Name Project -Sraith Cainteanna

7.30 pm Tuesday 15 March

Online | free

The Northern Ireland Place Name Project discuss their work

Clarú / Register


Má chaill tú rud ar bith beidh gach fís ar ár leathanach Facebook

If you have missed any programme all videos will be on our Facebook page

 

 

Fermanagh&Omagh Gaeilge