Singing in Irish night returns to Strule Arts Centre

14th April 2022

Fermanagh and Omagh District Councils Irish language programme continues with the fifth annual Oíche Amhránaíochta/Singing in Irish Night which is taking place in Strule Arts Centre, Omagh, on Thursday 5 May at 7:30 pm.

The guest performer for this event is Úna Ní Fhlannagáin from Galway, a renowned singer, composer and harpist who has won many prestigious music awards. In 2017 she won Ireland’s prestigious Irish traditional music competition, the Bonn Óir.

Úna will conduct a singing in Irish workshop, that is open to everyone, to begin the Oíche Amhránaíochta and then give a short performance.  This will be followed by a performacne by local singing in Irish group Ceoltóirí na hÓmaí.  The event will conclude with an open mic for performers, in any language.

This is a free event but it is necessary to book a place. This can be done online at www.struleartscentre.co.uk or by telephone on 028 82247831.

For further information on this event, please contact Kevin Goodwin, Irish language Officer, Fermanagh and Omagh District Council, by telephone on 028 8224 78321 or by email at kevin.goodwin@fermanaghomagh.com

Oíche Amhránaíochta in Ionad Elaíne na Sruthaile

Beidh an ceathrú Oíche Amhránaíochta bhliaintiúil atá mar pháirt de chlár na n-imeachtaí Gaeilge de chuid Chomhairle Fhear Manach agus na hÓmaí ar siúl in Ionad Ealaíne na Sruthaile, An Ómaigh Déardaoin 11 Aibreán ar 7:30 i.n.

An aoicheoltóir a bheas ann don imeacht seo ná Úna Ní Fhlannagáin arb as Gaillimh di.  Is amhránaí, cumadóir ceoil agus cláirsí iomraiteach í Úna a bhfuil go leor gradam ceoil mór le rá buaite aici.

Beidh ceardlann amhránaíochta i nGaeilge ar siúl ag Úna chun tús a chur leis an Oíche Amhránaíochta agus ceolfaidh sí roinnt amhráin ar an stáitse ina dhiaidh sin.  Beidh amhráin le cloisteáil ina dhiaidh sin arís ón ghrúpa amhránaíochta áitiúil, Ceoltóir na hÓmaí agus tabharfar an oíche chun críche le mic oscailte do dhuine ar  bith a bhfuil fonn air amhrán a rá, i dteanga ar bith.

Tá saorchead isteach chuig an imeacht seo ach ní mór áit a chur in áirithe. Is féidir sin a dhéanamh ar líne ag www.struleartscentre.co.uk nó trí glaoch a chur ar 028 82247831.  Chun tuilleadh eolais a fháil faoin imeacht seo téigh i dteagmháil le Oifigeach na Gaeilge na Comhairle, Caoimhín ag an uimhir chéanna nó cuir r-phost chuig kevin.goodwin@fermanaghomagh.com