Singing In Irish Night in Strule Arts Centre

16th March 2020

As part of Fermanagh and Omagh District Council’s programme of Irish language events,  the fifth annual Oíche Amhránaíochta/Singing in Irish Night will take place in Strule Arts Centre on Thursday 2 April 2020 at 7:30 pm.

The guest singer on the evening is Dearbhla Scallon from Gortin, a renowned traditional singer of songs in both English and Irish. Dearbhla won the All-Ireland Scór Sinsir Amhráníocht Aonair title in 2018.

Dearbhla will conduct a singing-in-Irish workshop, that is open to everyone, to begin the Oíche Amhránaíochta followed by a short performance.  Local singing-in-Irish group, Ceoltóirí na hÓmaí will also be performing.  The event will conclude with an open mic for performers, in any language.

Tickets for the event cost £3 and can be booked online at www.struleartscentre.co.uk or by telephone on 028 82247831.

For further information on this event, please contact the Council’s Irish Language Officer Kevin Goodwin on 028 8224 7831 or by e-mail at kevin.goodwin@fermanaghomagh.com

Oíche Amhránaíochta in Ionad Elaíne na Sruthaile

Beidh an cúigiú Oíche Amhránaíochta bhliaintiúil atá mar pháirt de chlár na n-imeachtaí Gaeilge de chuid Chomhairle Fhear Manach agus na hÓmaí ar siúl in Ionad Ealaíne na Sruthaile, An Ómaigh Déardaoin 2 Aibreán ar 7:30 i.n.

An aoicheoltóir a bheas ann don imeacht seo ná Dearbhla Ní Scalláin arb as Gortin di.  Is amhránaí traidisiúnta í Dearbhla a cheolann amhráin i mBéarla agus i nGaeilge.  Bhain sí an chéad áit amach san amhránaíocht aonair ag an leibhéal sinsireach sa chomórtas Scór sa bhliain 2018.

Beidh ceardlann amhránaíochta i nGaeilge ar siúl ag Dearbhla chun tús a chur leis an Oíche Amhránaíochta agus ceolfaidh sí roinnt amhráin ar an stáitse ina dhiaidh sin.  Beidh amhráin le cloisteáil ina dhiaidh sin arís ón ghrúpa amhránaíochta áitiúil, Ceoltóirí na hÓmaí agus tabharfar an oíche chun críche le mic oscailte do dhuine ar  bith a bhfuil fonn air amhrán a rá, i dteanga ar bith.

Is féidir ticéad don imeacht seo a chur in áirithe ar líne ag www.struleartscentre.co.uk nó trí glaoch a chur ar 028 82247831.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoin imeacht seo téigh i dteagmháil le Oifigeach na Gaeilge na Comhairle, Caoimhín ag an uimhir chéanna nó cuir r-phost chuig kevin.goodwin@fermanaghomagh.com