Oireachtas Concert in Trillick

15th November 2019

PLEASE NOTE: This article is over 1 year old and may not contain the most up-to-date information.

Fermanagh and Omagh District Council in conjunction with An tOireachtas and Trillick Arts and Cultural Society are showcasing Conradh na Gaeilge’s (Gaelic League’s) annual Irish language festival, An tOireachtas, at a concert in the Fr Matt Memorial Hall Trillick on Saturday 30 November commencing at 8 p.m.

The concert will feature successful acts from this year’s Oireachtas competitions including sean-nós singing, story-telling, music and sean-nós dancing among other Irish language art forms.  This year’s Oireachtas festival took place over the Halloween weekend, the highlights of which were shown on TG4.

The concert will be preceded in Fr Matt Hall by a pop-up Gaeltacht from 7 p.m. – 8 p.m. where learners and speakers of Irish can come together to socialise through the medium of the Irish language.

Tickets for the concert priced at £8 can be purchased online at www.struleartscentre.co.uk, by phone at 028 8224 7831, in the Nisa and Vivo shops in Trillick or at the Spar shop in Dromore.  More information on this event can be obtained from James Mc Bride at 07864 545648.

Ceolchoirm An Oireachtaisi dTríLeac

Gníomhaíochtaí ón Oireachtas a bheas le feiceáil ar a’ stáitse ag Ceolchoirm a bheas ar siúl i Halla An Athar Matt, Trí Leac, Co Thír Eoghain Dé Sathairn 30 Samhain ar 8 p.m.  Imeacht é seo a bheas a reáchtáil ag Comhairle Fhear Manach agus na hÓmaí i gcomhpháirtíocht leis An Oireachtas agus le Cumann Staire agus Cultúir Trí Leac.

Bhí féile an Oireachtais féin ar siúl i mBaile Átha Cliath idir Déardaoin 31 Deireadh Fómhair agus an 3 Samhain agus is féidir buaicphointí na féile a fheiceáil ar TG4.  Beidh buaiteoirí ó chomórtais an Oireachtas le feiceáil an an ardán ag an cheolchoirm i dTrí Leac.  Ina measc beidh amhránaíthe sean-nós, scéalaithe, ceoltóirí agus damhsóirí ar an tsean-nós i measc gníomhaíochtaí eile.

Beidh preab-ghaeltacht ar siúl ar feadh uair a chloig roimh a’ cheolchoirm i Halla Matt, áit ar féidir le gaeilgeoirí a gcuid Gaeilge a chleachtadh ar bhealach neamhfhoirmiúil.

Is féidir ticéad ar £8 a cheannach ar líne ag www.struleartscentre.co.uk, trí glaoch a chur ar 028 8224 7831, ag siopa Nisa agus Vivo, Trí Leac nó sa siopa Spar ar an Droim Mór.  Tuilleadh eolais faoin imeacht seo ó James Mc Bride ar 07864 545648.