Irish Language Activities Resume in Strule Arts Centre

3rd January 2019

PLEASE NOTE: This article is over 1 year old and may not contain the most up-to-date information.

Fermanagh and Omagh District Council’s season of Irish language activities resumes in Strule Arts Centre, Omagh on Wednesday 16 January 2019. The programme will run for 12 weeks.

The winter term will include the popular sean-nós and set dancing class which takes place from 6 pm – 7 pm and provides participants of all abilities with the opportunity not only to learn these traditional forms of Irish dancing but also to get fit while having fun.

This is followed from 7 pm – 8 pm by the singing in Irish group, another social activity which incorporates learning popular traditional songs in Irish.  Participants will have the opportunity of performing in concert and at events throughout the year as part of the singing group, Ceoltóirí na hÓmaí.

The Irish language classes run from 8 pm – 9:30 pm and cater for all abilities from beginner through to advanced level. The classes are formally structured with the emphasis on speaking Irish.

The 12 week programme costs £20 /£15 concession per activity and discounts are available for more than one activity purchased. The classes can be booked online at www.strulearts.co.uk or through Strule Arts Centre Box Office on 028 8224 7831.

For more information on the classes, please contact the Council’s Irish Language Officer, Kevin Goodwin, by email at kevin.goodwin@fermanaghomagh.com or by telephone on 028 8224 7831.

Clár Imeachtaí na Gaeilge Ag Tosnú Arís In Ionad Ealaíne na Srut

Cuirfear tús in athuair le clár imeachtaí na Gaeilge de chuid Fhear Manach agus na hÓmaí in Ionad Elaíne na Sruthaile, An Ómaigh Dé Céadaoin 16 Eanáir. Dhá sheachtain déag ar fad a mhairfidh na ranganna.

Ón 6 i.n.go dtí 7 pm a bheas an rang damhsa sean-nós agus seit ar siúl ina mbíonn seans ag daoine na damhsaí traidisiúnta seo a fhoghlaim. Aclaíocht iontach atá sna damhsaí seo atá ann fosta mar ghníomh shóisialta taitneamhach a thugann faoiseamh don intinn.

Bíonn grúpa amhránaíocht ag dul ar aghaidh idir 7 pm agus 8 pm. Gníomhaíocht taitneamhach eile é seo atá éifeachtach mar shlí chun Gaeilge a fhoghlaim. Foghlaimíonn na rannpháirtithe amhráin traidisiúnta le chéile a mbíonn seans acu a cheol faoin ainm Ceoltóirí na hÓmaí ag ceolchoirmeacha agus imeachtaí eile i rith na bliana.

Tugann na ranganna Gaeilge a bhíonn ar siúl idir 8 pm agus 9:30 pm seans do fhoghlaimeoir Gaeilge ag bun, meán agus ard leibhéal feabhas a chur ar a gcuid scileanna teanga. Cuirtear béim sna ranganna struchtúrtha seo ar labhairt na Gaeilge.

Is é £20 an cheann costas na ranganna seo don tréimhse dhá sheachtain déag. Tá lacáiste ar fáil do dhuine ar bith a chláraíonn do níos mó ná rang amháin. Is féidir áit a chur in áirithe do na ranganna seo ar líne ag www.struleartscentre.co.uk nó trí glaoch a chur ar Oifig na dTicéad ag 028 8224 7831.

Chun tuilleadh eolais a fháil ar na ranganna seo téigh i dteagmháil le Oifigeach na Gaeilge Caoimhín Goodwin ag an seoladh r-phost kevin.goodwin@fermanaghomagh.com nó ag an uimhir 028 8224 7831.