Irish Language Activities Resume in Strule Arts Centre

23rd December 2021

PLEASE NOTE: This article is over 1 year old and may not contain the most up-to-date information.
Brown Book English Language Day Social Media Graphic (1)

Fermanagh and Omagh District Council’s season of Irish language activities resumes in Strule Arts Centre, Omagh on Wednesday 19 January and will run for a total of 12 weeks

The popular sean-nós and set dancing class will take place from 6:00pm–7:00pm and will give participants the opportunity to learn these traditional forms of Irish dancing.  Both are a great form of exercise as well as being a very enjoyable social activity that lifts the mind.  All levels are catered for in this class.

Singing in Irish in a group setting takes place between 7 pm and 8 pm.  This is also a very enjoyable social activity and an effective way of learning Irish.  It involves learning popular traditional songs in Irish that participants have the opportunity of performing in concerts and events during the year in the singing group Ceoltóirí na hÓmaí.

The Irish language classes in Strule Arts Centre take place from 8 pm–9:30 pm on Wednesday nights.  Beginner, improver and advanced levels are all catered for in these formally structured classes with the emphasis on spoken Irish.

A conversation circle will also take place on-line every Friday from 1:00pm–2:00pm.

Classes can be booked online at www.strulearts.co.uk or by phoning Box Office at 028 82247831.

Further information on the classes is available by contacting Irish Language Officer Kevin Goodwin at kevin.goodwin@fermanaghomagh.com or by phoning 028 82247831.

 

Clár Imeachtaí na Gaeilge Ag Tosnú Arís In Ionad Ealaíne na Sruthaile

Cuirfear tús in athuair le clár imeachtaí na Gaeilge de chuid Fhear Manach agus na hÓmaí in Ionad Elaíne na Sruthaile, An Ómaigh Dé Céadaoin 19 Eanáir.  Dhá sheachtain déag ar fad a mhairfidh na ranganna.

Ón 6:00i.n.go dtí 7:00i.n. a bheas an rang damhsa sean-nós agus seit ar siúl ina mbíonn seans ag daoine na damhsaí traidisiúnta seo a fhoghlaim.  Aclaíocht iontach atá sna damhsaí seo atá ann fosta mar ghníomh shóisialta taitneamhach a thugann faoiseamh don intinn.

Bíonn grúpa amhránaíochta ag dul ar aghaidh idir 7:00pm agus 8:00pm.  Gníomhaíocht taitneamhach eile é seo atá éifeachtach mar shlí chun Gaeilge a fhoghlaim.  Foghlaimíonn na rannpháirtithe amhráin traidisiúnta le chéile a mbíonn seans acu a cheol faoin ainm Ceoltóirí na hÓmaí ag ceolchoirmeacha agus imeachtaí eile i rith na bliana.

Tugann na ranganna Gaeilge a bhíonn ar siúl idir 8:00pm agus 9:30 pm seans do fhoghlaimeoir Gaeilge ag bun, meán agus ard leibhéal feabhas a chur ar a gcuid scileanna teanga.  Cuirtear béim sna ranganna struchtúrtha seo ar labhairt na Gaeilge.  Beidh rang comhrá ar siúl fosta gach Aoine ón 1:00i.n.– 2:00i.n.

Is féidir áit a chur in áirithe do na ranganna seo ar líne ag www.struleartscentre.co.uk nó trí glaoch a chur ar Oifig na dTicéad ag 028 82247831.

Chun tuilleadh eolais a fháil ar na ranganna seo téigh i dteagmháil le Oifigeach na Gaeilge Caoimhín Goodwin ag an seoladh r-phost kevin.goodwin@fermanaghomagh.com nó ag an uimhir 028 82247831.