Irish Drama Night in Strule Arts Centre

16th May 2018

Gaelscoil na gCrann

Fermanagh and Omagh District Council’s annual Oíche Drámaíochta (Irish language Drama Night) will take place in Strule Arts Centre on Thursday 24 May at 7:30 pm.  This event is part of the Council’s programme of events to promote the use of the Irish language and will feature drama from local Irish medium school, Gaelscoil na gCrann and Omagh-based adult Irish language group, Aisteoirí na hÓmaí.

The Gaelscoil will present an award-winning drama, Oíche na Gaoithe Móire, based on the night of the big wind in Ireland in 1839 while Aisteoirí na hÓmaí will present a comedy called Dinnéar do Dhuine Amháín, a translation from the well-known sketch Dinner For One, adapted by local playwright and actor, Bean Mc Caugherty.

Young Carrickmore singer and musician, Colleen Conway and local Scór Sinsir groups will also be performing songs in both Irish and English as part of the night’s entertainment with further variety being added to the bill courtesy of local sean-nós dancers who attend the regular Strule Arts Centre sean-nos dancing class.

Oíche Drámaíochta will without doubt prove be an excellent night of Irish cultural entertainment.

Tickets for the event cost just £5 and can be obtained from the Strule Arts Centre Box Office by phoning 028 82247831 or on line at www.struleartscentre.co.uk.

 

Oíche Drámaíochta in Ionad Ealaíne na Sruthaile

Beidh Oíche Drámaíochta bhliantúil Chomhairle Fhear Manach agus na hÓmaí na bliana seo ar siúl in Ionad Ealaíne na Sruthaile Déardaoin 24 Bealtaine ar 7:30 i.n.  Imeacht é seo atá mar pháirt de chlár na Comhairle ar son úsáíd na Gaeilge a chur chun cinn sa cheantar seo.  Mar pháirt den oíche beidh gearrdhrámaí á léiriú ag an ghaelscoil áitiúil Ghaelscoil na gCrann agus grúpa drámaíochta áitiúil Aisteoirí na hÓmaí.

Dráma a bhfuil duaiseanna bainte amach aige dár teideal Oíche na Gaoithe Móire a chuirfeas an Ghaescoil ar stáitse.  Dráma é seo atá scríofa ag leasphríomhoide na scoile Risteard Mac Daibhéad faoi oíche na gaoithe móire in Éirinn sa bhliain 1839.  Sceitse grinn dár teideal Dinnéar do Dhuine Amháin a bheas a léiriú ag Aisteoir na hÓmaí.  Aistriúchán é seo den drama clúiteach Dinner For One atá cóirithe don ócáid seo ag an drámadóir áitiúil Bean Mc Caugherty.

Beidh amhráin i nGaeilge agus i mBéarla le cloisteáil ag an Oíche Drámaíochta ón cheoltóir óg ón Charraig Mhór, Colleen Conway agus ó ghrúpaí áitiúla Scór Sinsir.  Mar pháirt de éagsúlacht na hOíche beidh taispeantas damhsa ar an tsean-nós le feiceáil ó ghrúpa damhsóirí sean-nós a théann chuig an rang sean-nós a bhíonn ar siúl in Ionad na Sruthaile gach seachtain.

Oíche shiamsaíochta den chéad scoth a bheas san Oíche Drámaíochta ar féidir ticéad nach bhfuil ach £5 orthu a cheannacht di ó Oifig na dTicéad ach glaoch a chur ar 028 82247831 nó ar líne ag www.struleartscentre.co.uk