Council’s On-line Irish Language programme resumes

6th January 2021

Fermanagh and Omagh District Council’s programme of Irish language activities resumes with a series of online Irish language classes.

The ten-week programme commences on Wednesday 13 January 2021 with classes running from 7:30pm – 8:45pm on Wednesday nights for beginner, improver, intermediate and advanced levels.  Beginner and improver level classes will also begin on Thursday 14 January for 10 weeks again running from 7.30 pm – 8.45pm.  These are all formally structured classes that focus on the speaking of Irish.

Singing in Irish in a group setting commences on Thursday 21 January 2021 and runs from 5:45 pm to 6:45 pm. This very enjoyable social activity will also be delivered online and is an effective way of learning Irish through learning popular traditional songs. The class is open to all ages but under 18s must be accompanied by an adult.

An online conversation circle (Ciorcal Comhrá) will also take place on-line on Fridays from 1:00pm – 2:00pm, commencing Friday 8 January.  This is an opportunity to listen to and to practise speaking Irish with other local learners.

The classes can be booked online here.  For further information on the programme, please contact Fermanagh and Omagh District Council by email at culture@fermanaghomagh.com.

Clár Imeachtaí Gaeilge na Comhairle ar Líne Ag Tosú Arís

Cuirfear tús in athuair le clár imeachtaí na Gaeilge de chuid Comhairle Fhear Manach agus na hÓmaí ar líne Dé Céadaoin 13 Eanáir le sraith ranganna Gaeilge.

Tosóidh na ranganna Gaeilge Dé Céadaoin 13 Eanáir 2021 agus beidh siad ar siúl ar feadh deich seachtaine ó 7:30 pm – 8:45 pm gach Céadaoin agus Déardaoin.  Beidh ceithre leibhéal de ranganna ar siúl do fhoghlaimeoirí ag bun leibhéal, meán leibhéal 1 agus 2 agus ard leibhéal.  Cuirfear béim ar labhairt na Gaeilge sna ranganna foirmiúla seo.

Is é grúpa amhránaíochta i nGaeilge imeacht eile a bheas ar siúl ar líne idir 5:45 pm agus 6:45 pm tráthnóna Déardaoin, ag tosú Déardaoin 21 Eanáir.  Gníomhaíocht shultmhar é seo atá an-éifeachtach mar bhealach chun feabhas a chur ar do chuid Gaeilge.  Cuirfear fáilte roimh fhoghlaimeoirí de gach aois sa ghrúpa seo ach ní mór go mbeadh duine fásta i gcuideachta páiste ar bith atá faoi ocht mbliana déag d’aois.

Beidh Ciorcal Comhrá ag dul ar aghaidh gach Aoine ar líne idir 1:00 pm agus 2:00 pm, ag tosú Dé hAoine 15 Eanáir.  Seans é seo do fhoghlaimeoirí áitiúla éisteacht agus labhairt lena chéile i nGaeilge.

Is féidir áit a chur in áirithe ar aon cheann de na ranganna thuasluaite ar www.fermanaghomagh.com.  Tuilleadh eolais ar na ranganna ar fáil ach ríomhphost a chur chuig culture@fermanaghomagh.com.