Council’s Irish Language Classes and Activities Resume

6th October 2020

Fermanagh and Omagh District Council has recently commenced online Irish language classes and its programme of Irish language activities will continue with a live event, a sean-nos dancing class, in Strule Arts Centre, Omagh on Wednesday 14 October 2020.

The class will run from 6:00 pm – 7 pm. This traditional form of Irish solo dancing is not only a very enjoyable social activity but is also a great way to exercise. All levels will be accommodated in this class.

Social distancing, as well as other regulations relating to live events taking place within the current restrictions during COVID-19, will be strictly observed during this class. Registration for the class can only be made on-line at www.strulearts.co.uk.

Fermanagh and Omagh District Council’s online Irish language classes continue on Wednesday and Thursday evenings. There are still places available on these courses and you can register by visiting the Council website at www.fermanaghomagh.com and completing the online registration form which is available at the following link https://form.jotform.com/201403872387052

Other activities in the Council’s programme of events include a singing in Irish class that will take place on-line on Thursday evenings commencing on Thursday 15 October from 5:45 pm – 6:45 pm. This is open to everyone but it is hoped that it will be especially appealing to younger people who are interested in participating in singing in Irish.

Friday 9 October 2020 sees the start of an online Ciorcal Comhrá (conversation circle) which will commence at 1 pm. To register your interest in taking part in this activity, please contact the Council’s Irish language officer, Kevin Goodwin, by email on kevin.goodwin@fermanaghomgh.com and a link will be forwarded.

For more information on any of FODC’s Irish language activities contact culture@fermanaghomagh.com


Ranganna agus Gníomhaíochtaí Gaeilge na Comhairle Ag Tosú Arís

Chuir Comhairle Fhear Manach agus na hÓmaí tús le ranganna Gaeilge ar line agus leanann a clár gníomhaíochtaí Gaeilge ar aghaidh le himeacht beo, rang damhsa ar an sean-nós, in Ionad Ealaíne na Sruthaile Dé Céadaoin 14 Deireadh Fómhair 2020.

Beidh an rang ar siúl ó 6:00pm – 7:00pm agus leanfaidh sé ar aghaidh ar feadh 10 seachtaine. Ní amháin gur gníomhaíocht shóisialta iontach taitneamhach é an damhsa aonair Gaelach seo ach aclaíocht den scoth é fosta. Freastailfear ar fhoghlaimeoirí ag gach leibhéal sa rang seo.

Cloífear go docht le scaradh sóisialta agus leis na srianta eile a bhaineann le COVID-19 le linn an ranga seo. Is féidir clárú don rang seo ar líne amháin ag www.strulearts.co.uk.

Leanann ranganna Gaeilge Chomhairle Fhear Manach agus na hÓmaí ar aghaidh gach tráthnóna Dé Céadaoin agus Déardaoin. Is féidir clárú do na ranganna seo go fóill ach an fhoirm clárú a líonadh ar shuíomh na Comhairle www.fermanaghomagh.com ag an nasc seo https://form.jotform.com/201403872387052.

I measc na ngníomhaíochtaí eile atá ar chlár imeachtaí Gaeilge na Comhairle tá rang amhránaíochta ar líne a thosnóidh Déardaoin 15 Deireadh Fómhair ó 5:45pm – 6:45pm. Tá an rang seo oscailte do gach duine ach táthar ag súil go gcuirfidh daoine óga go háirithe suim ann.

Is é Dé hAoine 9 Deireadh Fómhair an data do Chiorcal Comhra ar líne a thosóidh ar a 1:00pm. Chun clárú leis an imeacht seo cuir r-phost chuig Oifigeach Gaeilge na Comhairle Caoimhín Goodwin ag an seoladh kevin.goodwin@fermanaghomagh.com.

Chun tuilleadh eolais a fháil ar imeacht Gaeilge de chuid Chomhairle Fhear Manach agus na hÓmaí cuir r-phost chuig culture@fermanaghomagh.com.