Council’s Irish language activities to resume after Easter

11th April 2022

Fermanagh and Omagh District Council’s programme of Irish language classes and activities for the summer season will resume after Easter.

In Enniskillen Castle, Irish classes for beginner, improver and advanced levels will begin again on Thursday 21 April and run for ten weeks until Thursday 30 June from 7.30 pm-9.30 pm.

Registration for these classes can be completed at  www.enniskillencastle.co.uk  For more information on the classes contact Irish Language Officer Fiona Crudden by e-mail at fiona.crudden@fermanaghomagh.com or by telephone on 0300 303 177.

Irish classes and activities resume in Strule Arts Centre, Omagh on Wednesday 27 April and runs for a total of 8 weeks.

From 6:00pm–7:00pm the popular sean-nós and set dancing class will give participants the opportunity to learn these traditional forms of Irish dancing.  Both are a great form of exercise as well as being a very enjoyable social activity that lifts the mind.  All levels are catered for in this class.

Singing in Irish in a group setting takes place between 7 pm and 8 pm.  This is also a very enjoyable social activity and an effective way of learning Irish.  It involves learning popular traditional songs in Irish in a group setting.

The Irish language classes in Strule Arts Centre run from 8 pm–9:30 pm on Wednesday nights.  Beginner, improver and advanced levels are all catered for in these formally structured classes that emphasise the speaking of Irish.

A Ciorcal Comhrá (conversation circle) will also take place on-line every Friday from 1:00pm–2:00pm. This activity gives Irish speakers and learners the opportunity to practice speaking Irish in a relaxed, friendly atmosphere.

The classes in Strule Arts Centre can be booked online at www.strulearts.co.uk or by phoning Box Office at 028 82247831.

For further information on these classes or to receive the link for the Ciorcal Comhrá please contact Kevin Goodwin, Irish Language Officer, by email at kevin.goodwin@fermanaghomagh.com or by telephone on 028 8224 7831.

 

Rangann Gaeilge na Comhairle ag tosú arís go luath

Cuirfear tús in athuair le ranganna Chomhairle Ceantair Fhear Manach agus na hÓmaí i ndiaidh na Cásca.

Cuirfear tús leis na ranganna arís i gCaisleán Inis Ceithleann do bhun, meán agus ard leibhéal Déardaoin 21 Aibreán agus rithfidh siad ar feadh 10 seachtaine go dtí Déardaoin 30 Meitheamh ó 7.30 i.n.-9.30 i.n.

Is féidir clárú do na ranganna seo ag www.enniskillencastle.co.uk  . Tuilleadh eolais ar fáil ó Oifigeach na Gaeilge Fiona Crudden ach scríobh chuig Fiona.crudden@fermanaghomagh.com nó glaoigh ar 0300 303 1777

In Ionad Elaíne na Sruthaile a bheidh na ranganna ag tosú arís ar an Ómaigh Dé Céadaoin 27 Aibreán.  Ocht seachtain ar fad a mhairfidh na ranganna ansin an téarma seo.

Ón 6:00i.n. go dtí 7:00i.n. a bheas an rang damhsa sean-nós agus seit ar siúl ina mbíonn seans ag daoine na damhsaí traidisiúnta seo a fhoghlaim.  Aclaíocht iontach atá sna damhsaí seo atá ann fosta mar ghníomh sóisialta taitneamhach a thugann faoiseamh don intinn.

Bíonn grúpa amhránaíochta ag dul ar aghaidh idir 7:00pm agus 8:00pm.  Gníomhaíocht thaitneamhach eile é seo atá éifeachtach mar shlí chun Gaeilge a fhoghlaim.

Tugann na ranganna Gaeilge a bhíonn ar siúl idir 8:00pm agus 9:30 pm seans do fhoghlaimeoirí Gaeilge ag bun, meán agus ard leibhéal feabhas a chur ar a gcuid scileanna teanga.  Cuirtear béim sna ranganna struchtúrtha seo ar labhairt na Gaeilge.

Bíonn Ciorcal Comhrá ar siúl ar líne gach Aoine ón 1:00i.n.– 2:00i.n. Seo imeacht a thugann seans do chainteoirí agus foghlaimeoirí Gaeilge a gcuid Gaeilge a chleachtadh agus cairdeas a dhéanamh ag imeacht nach bhfuil stró ar bith ag baint leis.

Is féidir áit a chur in áirithe do na ranganna seo ar líne ag www.struleartscentre.co.uk nó trí glaoch a chur ar Oifig na dTicéad ag 028 82247831.

Chun tuilleadh eolais a fháil ar na ranganna nó leis an nasc a fháil don Chiorcal Comhrá téigh i dteagmháil le hOifigeach na Gaeilge na Comhairle, Caoimhín Goodwin, ag an seoladh ríomhphost kevin.goodwin@fermanaghomagh.com nó ag an uimhir 028 82247831.