Council marks conclusion of Irish language programme with Irish Exam and End of Year Celebration

11th June 2019

Fermanagh and Omagh District Council’s annual end of year Irish Oral Exam and Celebratory event will take place in Strule Arts Centre, Omagh on Wednesday 19 June 2019. The short oral exam, which will take less than 5 minutes to complete, will take place between 6 pm and 8 pm and anyone interested in undertaking the exam can do so simply by turning up on the night.

Successful participants will have the opportunity on the night to purchase the “cúpla focal” badge, or a silver or gold fáinne depending on the proficiency in the language that they demonstrate in the exam.

An evening of music, song and dance will follow at the conclusion of the oral exam with music provided by Ray Moore and friends. Refreshments will also be served.

This celebration event marks the conclusion Fermanagh and Omagh District Council’s programme of Irish language events for the season and is open to everyone. Admission is free of charge.

For more information on either the Irish oral exam or the celebratory event, please contact Kevin Goodwin, Irish Language Officer, by telephone on 028 8224 7831 or by email at kevin.goodwin@fermanaghomagh.com.

Scrúdú Béil agus Cóisir Dheireadh na Bliana

Beidh seans ag daoine scrúdú béil sa Ghaeilge a dhéanamh mar pháírt d’imeacht cheiliúrtha dheireadh na bliana a bheas ar siúl in Ionad Ealaíne na Sruthaile Dé Céadaoin 12 Meitheamh. Imeacht bliaintiúl é seo a eagraíonn Comhairle Fhear Manach agus na hÓmaí mar pháirt dá clár imeachtaí ar mhaithe leis an Ghaeilge a chur chun cinn.

Beidh seans ag daoine ar an oíche suaitheantas cúpla focal, fáinne airgid nó óir a cheannach dá réir leibhéal na Gaeilge atá acu. Ceol, amhrán agus damhsa a bheas ar siúl i ndiaidh an scrúdaithe le Ray Moore agus cairde ann mar aoicheoltóirí.

Tabharfaidh an t-imeacht seo clár imeachtaí na Gaeilge Chomhairle Fhear Manach na hÓmaí chun críche don scoilbhliain seo. Beidh saorchead isteach ann agus fáilte roimh an huile dhuine chuige.

Le tuilleadh eolais a fháil ar an scrúdú béil nó ar an imeacht ceiliúrtha féin téigh i dteagmháíl le Oifigeach na Gaeilge, Caoimhín Goodwin trí r-phost a chur chuig kevin.goodwin@fermanaghomagh.com nó glaoch a chur ar 028 8224 7832.